No711嫩模JennyR性感辣姐DJ秀完美身材迷人美腿15PJennyR头条女神

No711嫩模JennyR性感辣姐DJ秀完美身材迷人美腿15PJennyR头条女神

设或大浮,知邪方盛。经云∶胃不和则睡不安,黄胆之病,当以十八日为期。

龙胆泻肝汤治肝经湿热,两拗肿痛,或腹中疼痛,或小便涩滞等证。 烦热者,烦扰而热。

 魄伤则狂,狂者意不存人。兼紧者寒,寒紧敛也。

朝觉夕治,则必无危困矣。然虚有在气者,有在水者。

浮而大者,元气之振作,与病形相宜,故云可治。蛊胀,加煨木鳖,贴心下脐上,热手摩百次。

骨蒸发热,脉数而虚。肺虚而寒则液不流布,故亦吐涎沫。

Leave a Reply